TÜRK İMPARATORLUKLARI

TÜRK İMPARATORLUKLARI

03 Nisan 2015 Cuma

Haftanın gündemi; tarihte ki, 16 Türk İmparatorluklarıdır. Kıyafet tartışması ön plana çıkarken, ünlü şanlı! Tarihçilerimiz bu İmparatorlukların kaçının Türk, kaçının karma olduğunu hiç tartışmaya açmamışlardır.

Alalım Altınordu’yu:1227’den 1502 yılına kadar hüküm sürmüştür. Karma bir devlettir. Tatar ve Moğolların çoğunlukta bulunduğu, aralarında Kıpçak Türklerinin olduğudur. Tamamen Türk devleti demek tartışılacak konudur. Bunun yanı sıra Babür İmparatorluğu, Avarlar ve de Timur İmparatorluğu, Adan Z’ye irdelenecek, derinlemesine araştırılmaya muhtaçtır…

Eğer karma İmparatorluklar tarihimizde yerini alıyorsa; Memlüklular, Safeviler neden yoktur? Oğuzlar, Karluklular neden 16’nın içerisinde yer almamaktadır? Oğuzları B.Selçuklu devleti içerisinde gördülerse onu da bilemem!..

Kırgızlar, Peçenekler, Kumanlar, Tolunoğulları, İhşidiler, Uzlar, Artuklular, İldenizler, Şeybaniler, Akkoyunlular, Karakoyunlular, tarihimizin neresindedirler? Hindistan’daki, Babur İmparatorluğu da araştırılması gereken konumdadır. 1980 öncesine kadar, Cengizhan İmparatorluğunu Türk İmparatorluğu diye yazan tarihçileri de hiç hatırlamak istemiyorum… Timur’un bütün yaşamı Türk Devletlerini ortadan kaldırmakla geçmiştir. Türklerin dışında bir tek İzmir’i alması, Çin’e sefere çıkması hariç tutulacak olursa, Timur’un Türk’e yaptığını, insan ölüleriyle kuleler kurması (Türklerden) tarihçilerden nasıl not almakta, nasıl Türk’tür! Diye adlandırılmaktadır. Tarihi gerçekleri yazarak, kuşaklara aktarırsan tarihtir. Aksi tarih değil çarpıtma roman olur.

X            X          X

Geçenlerde adını yazmayacağım bir tarih araştırmacısı, Timur’dan bahsederken Cengiz sülalesindendir!” diye yazmaktadır. Kalında bir kitabı mevcuttur. Şimdi soralım: Timur, Cengiz sülalesindense, nasıl Türk Hakanı oluyor o zaman…? Eğer tarihçilerin yalanlarını yazmaya kalksak ciltlere sığacağını hiç sanmam.. Eh ne diyelim, bir gün gelir gerçek ve doğru tarih yazılmış olur.